Sponsorer

Bliv Kommunal-, Bydel- eller Lokal Sponsor og Red Liv!

Det lokale erhvervsliv kan gøre en markant forskel

Hjertestop er i dag en af de hyppigste dødsårsager i Danmark. Det er blot 14% der overlever et hjertestop.

For at få vendt udviklingen og gøre en forskel lokalt og på landsplan i kampen mod hjertestop, er en af metoderne at få etableret et fintmasket netværk af hjerteassistenter, der kan stå standby og rykke hurtigt ud, når der er et hjertestop i nærheden.

Det lokale erhvervsliv er her en meget vigtig partner og det bærende element for, at vi kan etablere et netværk af frivillige førstehjælpere med den rette uddannelse og som alle har en professionel hjertestarter til rådighed og med i deres bil.

Sponsorer og aktivér en hjerteassistent

Hjerteassistance står for driften af systemet bag de frivillige Hjerteassistenter, som er brandfolk, læger, ambulancereddere, sygeplejersker og andre med en sundhedsfaglig uddannelse.

For jeres engagement i form af et driftssponsorat, sørger vi i Hjerteassistance for, at app og den tekniske platform bliver vedligeholdt og konstant opdateret. Vi sørger yderligere for, at systemet op imod regionenernes Alarmcentraler kører upåklageligt. Dertil servicerer vi det tekniske udstyr, som alle Hjerteassistenter har fået udleveret og som ligger klar i deres biler, hvis ulykken skulle ske i nærområdet.

Med en hjertestarter i bilen, deres kendskab til førstehjælp og information direkte via 112 er der skabt grundlag for at frivillige førstehjælpere kan nå frem og yde den rette hjælp på kortest mulig tid.

Vores målsætning er at øge overlevelsesprocenten væsentligt, fra de nuværende 14%, så langt flere liv kan reddes, ved akut opstået hjertestop.

Hvilket sponsorat passer til jeres virksomhed?

Uanset om man har en lille butik eller en stor koncern, så har man muligheden for at tegne et driftssponsorat og dermed bidrage til at redde liv.

Driftssponsoratet tegnes som et abonnement, med betaling 1 eller 2 gange om året. Abonnementet kan opsiges optil 1 måned inden næste betaling.

Tre typer af sponsorater er på forskellig vis forankret i lokalmiljøet og tilpasset i omfang, så alle kan være med uanset virksomhedens størrelse og økonomisk formåen. Det betyder, at man kan sponsere aktivering af et antal Hjerteassistenter efter eget ønske og efter, hvad økonomien tillader.

Kommunal Sponsor

Et kommunalt sponsorat er målrettet virksomheder og forretninger, der ønsker at bidrage til indsatsen med at redde liv på kommunalt plan.

Med et kommunalt sponsorat er virksomheden den bærende kraft i lokalområdet og den største bidragsyder til servicering af Hjerteassistenter i den ønskede kommune.

Antallet af Hjerteassistenter i et kommunalt sponsorat kan variere fra kommune til kommune og aftales nærmere alt efter ønsker og behov.

Bydel Sponsor

Et Bydelssponsorat er målrettet virksomheder og forretninger, der ønsker at bidrage til indsatsen i at redde liv i lokalområdet. Som Bydelssponsor er virksomheden en markant medspiller i driften af Hjerteassistenter i en given bydel efter eget valg.

Bydelssponsor sponserer typisk driften af 5 Hjerteassistenter eller flere.

Lokal Sponsor

Dette sponsorat er målrettet mindre virksomheder og forretninger, der ønsker at tage del i målsætningen om at redde liv i en by eller kommune efter eget valg.

Lokal sponsor sponserer typisk driften af 1 til 4 Hjerteassistenter.

Se her, hvor mange Hjerteassistenter der er behov for i Region Sjælland!

På kortet fremgår det, hvor mange Hjerteassistenter, der via et sponsorat, skal driftes, for at lykkes med at redde de mange liv.

Antallet af Hjerteassistenter, der er behov for, er baseret på beregninger, der bl.a. tager højde for både oplandets størrelse og antal indbyggere. Det sikrer, at både byområder og landområder i en kommune, er dækket ind.

Vælg kommune på kortet og læs mere.

map3@2x

Roskilde Kommune

100 hjerteassistenter

Lejre Kommune

40 hjerteassistenter

Slagelse Kommune

100 hjerteassistenter

Næstved Kommune

100 hjerteassistenter

Holbæk Kommune

90 hjerteassistenter

Guldborgsund Kommune

120 hjerteassistenter

Køge Kommune

70 hjerteassistenter

Greve Kommune

60 hjerteassistenter

Kalundborg Kommune

90 hjerteassistenter

Vordingborg Kommune

90 hjerteassistenter

Lolland Kommune

120 hjerteassistenter

Faxe Kommune

60 hjerteassistenter

Ringsted Kommune

40 hjerteassistenter

Odsherred Kommune

50 hjerteassistenter

Sorø Kommune

40 hjerteassistenter

Solrød Kommune

30 hjerteassistenter

Stevns Kommune

40 hjerteassistenter

Hvad koster et sponsorat?

Et enkelt lokalsponsorat kan aktiveres for en årlig pris på kr. 2.390 ekskl. moms.

Et bydelssponsorat, som eksempelvis går til driften af 5 Hjerteassistenter, koster i alt kr. 11.000 ekskl. moms, for en årlig aftale.

Et kommunalt sponsorat med eksempelvis 10 Hjerteassistenter, koster samlet kr. 20.000 ekskl. moms for en årlig aftale.

Hvad indgår i et sponsorat?

Med henblik på at dokumentere effekten af virksomhedens sponsorat får virksomheden hvert kvartal en rapport med bl.a. komplet statistik over antal kørte ture, antal forsøg på genoplivning og naturligvis antal reddede menneskeliv.

Ved opstart eksponeres sponsoratet efter ønske på Facebook og LinkedIn. Yderligere indgår digitalt Hjerteassistance-sponsorlogo tilpasset den enkelte sponsoraftale til brug på egen hjemmeside og e-mail signature.

Hvad går beløbet til?

Et enkelt driftssponsorat koster kr. 2.390 ekskl. moms for en enkelt Hjerteassistent. Dette beløb går til dækning af udgifter, som er forbundet med driften af en Hjerteassistent pr. år.
Beløbet går til vedligehold og løbende forbedring af app og platform. Vedligehold af opkobling mod de enkelte regioner og servicering af hjertestartere, som er udleveret til den enkelte Hjerteassistent. Dertil den almene telefon- og mailsupport overfor alle Hjerteassistenter.

 

Virksomheder der redder liv