Bliv erhvervssponsor og red liv

Det lokale erhvervsliv kan gøre en markant forskel

Hjertestop er i dag en af de hyppigste dødsårsager i Danmark. Det er blot 16% der overlever et hjertestop.

For at få vendt udviklingen og gøre en forskel lokalt og på landsplan i kampen mod hjertestop, er en af metoderne at få etableret et fintmasket netværk af hjerteassistenter, der kan stå stand by og rykke hurtigt ud, når der er et hjertestop i nærheden.

Det lokale erhvervsliv er her en meget vigtig partner og det bærende element for, at vi kan etablere et netværk af frivillige førstehjælpere med den rette uddannelse og som alle har en professionel hjertestarter til rådighed og med i deres bil.

Sponsorer og aktivér en hjerteassistent

Hjerteassistance arbejder med frivillige hjerteassistenter i form af brandfolk, læger, ambulancereddere, sygeplejersker og andre med en sundhedsfaglig uddannelse.

Når erhvervspartnere tegner sponsorater, forsynes hjerteassistenter hver især med en hjertestarter samt en app på deres mobiltelefon, som er koblet op til regionens vagtcentraler.

Med en hjertestarter i bilen, deres kendskab til førstehjælp og information direkte via 112 er der skabt grundlag for at frivillige førstehjælpere kan nå frem og yde den rette hjælp på kortest mulig tid.

Vores målsætning er at bringe overlevelsesprocenten fra de nuværende 16% op på 50%.

Hvilket sponsorat passer til jeres virksomhed?

Uanset om man har en lille butik eller en stor koncern, så har man muligheden for at blive erhvervssponsor og dermed bidrage til at redde liv.

Tre typer af sponsorater er på forskellig vis forankret i lokalmiljøet og tilpasset i omfang, så alle kan være med uanset virksomhedens størrelse og økonomisk formåen. Det betyder, at man kan sponsere hjertestartere til et antal hjerteassistenter efter eget ønske og efter, hvad økonomien tillader.

Hovedsponsor

Hovedsponsoratet er målrettet virksomheder og forretninger, der ønsker at bidrage til indsatsen med at redde liv på kommunalt plan.

Med et hovedsponsorat er virksomheden den bærende kraft i lokalområdet og den største bidragsyder til udbredelse af hjerteassistenter i den ønskede kommune.

Antallet af hjerteassistenter i et Hovedsponsorat kan variere fra kommune til kommune og aftales nærmere alt efter ønsker og behov.

Bydelssponsor

Et Bydelssponsorat er målrettet virksomheder og forretninger, der ønsker at bidrage til indsatsen i at redde liv i lokalområdet. Som Bydelssponsor er virksomheden en markant medspiller i udbredelse af hjerteassistenter i en given bydel efter eget valg.

Bydelssponsor sponserer 5 hjerteassistenter eller flere.

Lokal sponsor

Dette sponsorat er målrettet mindre virksomheder og forretninger, der ønsker at tage del i målsætningen om at redde liv i en by eller kommune efter eget valg.

Lokal sponsor sponserer 1-4 hjerteassistenter.

Se her hvor mange liv der kan reddes!

På kortet fremgår det, hvor mange liv det vurderes, der årligt kan reddes i hver kommune i forbindelse med hjertestop. Derudover viser det, hvor mange hjerteassistenter, der via et sponsorat skal aktiveres for at lykkedes med at redde de mange liv.

Antallet af hjerteassistenter, der er behov for, er baseret på beregninger, der bl.a. tager højde for både oplandets størrelse og antal indbyggere. Det sikrer, at både byområder og landområder i en kommune er dækket ind.

Vælg kommune på kortet og læs mere.

map3@2x

Roskilde Kommune

Med 100 hjerteassistenter er målsætningen at redde 25-30 liv pr. år.

Lejre Kommune

Med 40 hjerteassistenter er målsætningen at redde 5-10 liv pr. år.

Slagelse Kommune

Med 100 hjerteassistenter er målsætningen at redde 25-30 liv pr. år.

Næstved Kommune

Med 100 hjerteassistenter er målsætningen at redde 25-30 liv pr. år.

Holbæk Kommune

Med 90 hjerteassistenter er målsætningen at redde 20-25 liv pr. år.

Guldborgsund Kommune

Med 120 hjerteassistenter er målsætningen at redde 15-20 liv pr. år.

Køge Kommune

Med 70 hjerteassistenter er målsætningen at redde 15-20 liv pr. år.

Greve Kommune

Med 60 hjerteassistenter er målsætningen at redde 15-20 liv pr. år.

Kalundborg Kommune

Med 90 hjerteassistenter er målsætningen at redde 15-20 liv pr. år.

Vordingborg Kommune

Med 90 hjerteassistenter er målsætningen at redde 15-20 liv pr. år.

Lolland Kommune

Med 120 hjerteassistenter er målsætningen at redde 10-15 liv pr. år.

Faxe Kommune

Med 60 hjerteassistenter er målsætningen at redde 10-15 liv pr. år.

Ringsted Kommune

Med 40 hjerteassistenter er målsætningen at redde 10-15 liv pr. år.

Odsherred Kommune

Med 50 hjerteassistenter er målsætningen at redde 10-15 liv pr. år.

Sorø Kommune

Med 40 hjerteassistenter er målsætningen at redde 5-10 liv pr. år.

Solrød Kommune

Med 30 hjerteassistenter er målsætningen at redde 5-10 liv pr. år.

Stevns Kommune

Med 40 hjerteassistenter er målsætningen at redde 5-10 liv pr. år.

Hvad koster et sponsorat?

Den samlet pris for et sponsorat er afhængig af, hvor mange hjerteassistenter, man som virksomhed ønsker at udbrede i sit lokalområde.

Nogle virksomheder har en CSR-politik og en økonomi, der gør det muligt at tegne et hovedsponsorat og derved aktivere et større antal hjerteassistenter i egen kommune eller markedsområde. Andre virksomheder foretrækker et Bydelssponsorat eller Lokalsponsorat med aktivering af hjerteassistenter i et givent lokalområde, hvor virksomheden har tilhørsforhold.

1 hjerteassistent kan aktiveres for en 3-årig periode for kr. 12.000 ekskl. moms.

Priseksempel: Et bydelssponsorat med f.eks. 5 hjerteassistenter koster i alt kr. 60.000 ekskl. moms for en 3-årig aftale. Et hovedsponsorat med f.eks. 12 hjerteassistenter koster samlet kr. 144.000 ekskl. moms for en 3-årig aftale.

Hvad indgår i et sponsorat?

Alt efter sponsoratets størrelse aktiveres et givent antal hjerteassistenter i det af virksomheden ønskede geografiske område.

Hver hjerteassistent modtager hjertestarter og førstehjælpsudstyr samt en app, der via alarm 112 giver besked om hjertestop i umiddelbar nærhed.

Med henblik på at dokumentere effekten af virksomhedens sponsorat får virksomheden hvert kvartal en rapport med bl.a. komplet statistik over antal kørte ture, antal forsøg på genoplivning og naturligvis antal reddede menneskeliv.

Ved opstart eksponeres sponsoratet efter ønske på Facebook og LinkedIn. Yderligere indgår digitalt Hjerteassistance-sponsorlogo tilpasset den enkelte sponsoraftale til brug på egen hjemmeside og e-mail signiture.