Sponsorer

Bliv Udstyrs- eller Driftssponsor!

Det lokale erhvervsliv kan gøre en markant forskel

Hjertestop er i dag en af de hyppigste dødsårsager i Danmark. Det er blot 14% der overlever et hjertestop.

For at få vendt udviklingen og gøre en forskel lokalt og på landsplan i kampen mod hjertestop, er en af metoderne at få etableret et fintmasket netværk af hjerteassistenter, der kan stå standby og rykke hurtigt ud, når der er et hjertestop i nærheden.

Det lokale erhvervsliv er her en meget vigtig partner og det bærende element for, at vi kan etablere et netværk af frivillige førstehjælpere med den rette uddannelse og som alle har en professionel hjertestarter til rådighed og med i deres bil.

Aktivér en hjerteassistent

Hjerteassistance står for driften af systemet bag de frivillige Hjerteassistenter, som er brandfolk, læger, ambulancereddere, sygeplejersker og andre med en sundhedsfaglig uddannelse.

For jeres engagement i form af et udstyrs- og/eller driftssponsorat, sørger vi i Hjerteassistance for, at app og den tekniske platform bliver vedligeholdt og konstant opdateret. Vi sørger yderligere for, at systemet, op imod regionenernes Alarmcentraler, kører upåklageligt. Dertil servicerer- og supporterer vi Hjerteassistenter og det tekniske udstyr, som alle Hjerteassistenter har fået udleveret og som ligger klar i deres biler, hvis ulykken skulle ske i nærområdet.

Med en hjertestarter i bilen, deres kendskab til førstehjælp og information direkte via 112 er der skabt grundlag for at frivillige førstehjælpere kan nå frem og yde den rette hjælp på kortest mulig tid.

Vores målsætning er at øge overlevelsesprocenten væsentligt, fra de nuværende 14%, så langt flere liv kan reddes, ved akut opstået hjertestop.

Hvilket sponsorat passer til jeres virksomhed?

Uanset om man har en lille butik eller en stor koncern, så har man muligheden for at tegne et udstyrssponsorat eller driftssponsorat og dermed bidrage til at redde liv.

Udstyrssponsoratet er et engangssponsorat, som dækker udgifter til udstyr, som Hjerteassistenten modtager og lægges i dennes bil.

Driftssponsoratet tegnes som et abonnement, med betaling 1 eller 2 gange om året. Abonnementet kan opsiges optil 1 måned inden næste betaling.

Se her, hvor mange Hjerteassistenter der er behov for i Region Sjælland!

På kortet fremgår det, hvor mange Hjerteassistenter, der via et sponsorat, skal driftes, for at lykkes med at redde de mange liv.

Antallet af Hjerteassistenter, der er behov for, er baseret på beregninger, der bl.a. tager højde for både oplandets størrelse og antal indbyggere. Det sikrer, at både byområder og landområder i en kommune, er dækket ind.

Vælg kommune på kortet og læs mere.

Hvad koster et sponsorat?

En Hjerteassistent kan aktiveres, når der er fundet en udstyrssponsor. Et udstyrssponsorat koster kr. 8.000 ekskl. moms og dækker taske indeholdende hjertestarter, førstehjælpskit, sticker og sikkerhedsvest.

Et driftssponsorat kan aktiveres for en årlig pris på kr. 2.390 ekskl. moms.

Hvad indgår i et sponsorat?

Med henblik på at dokumentere effekten af virksomhedens sponsorat får virksomheden hvert kvartal en rapport med bl.a. komplet statistik over antal kørte ture, antal forsøg på genoplivning og naturligvis antal reddede menneskeliv.

Ved opstart eksponeres sponsoratet efter ønske på Facebook og LinkedIn. Yderligere indgår digitalt Hjerteassistance-sponsorlogo tilpasset den enkelte sponsoraftale til brug på egen hjemmeside og e-mail signature.

Hvad går beløbet til?

Et enkelt driftssponsorat koster kr. 2.390 ekskl. moms for en enkelt Hjerteassistent. Dette beløb går til dækning af udgifter, som er forbundet med driften af en Hjerteassistent pr. år.
Beløbet går til vedligehold og løbende forbedring af app og platform. Vedligehold af opkobling mod de enkelte regioner og servicering af hjertestartere, som er udleveret til den enkelte Hjerteassistent. Dertil den almene telefon- og mailsupport overfor alle Hjerteassistenter.

 

Virksomheder der redder liv