Om Hjerteassistance

Hjerteassistance er en privat og kommercielt drevet virksomhed, der har sat sig som mål at nedbringe dødeligheden ved akut opstået hjertestop. Via sponsorater fra virksomheder, ønsker vi at udbrede livredende udstyr til de mange brandfolk, reddere, sygeplejersker, paramedicinere, læger og førstehjælpsinstruktører, der i deres fritid og på frivillig basis, ønsker at redde flere liv.

Disse frivillige professionelle livreddere, kalder vi for Hjerteassistenter

Om konceptet

Tid er den helt afgørende faktor, hvis vi skal redde mennesker med hjertestop.

Det optimale er, at der stødes inden for maksimalt 4 – 6 minutter efter personen er faldet om. Herefter formindskes overlevelseschancen som en tommelfingerregel med 10% for hvert minut der går. Derfor handler det om, at hjælpen er inden for rækkevidde og hurtigt fremme.

Hjerteassistance har skabt et integreret system, hvor alarmcentralen har et samlet overblik over Hjerteassistenterne og automatisk kan aktivere den eller de Hjerteassistenter, der måtte være tættest på et formodet hjertestop.

Når alarmcentralen modtager et opkald og derigennem kan identificere et hjertestop, afsendes der en ambulance, og samtidig aktiveres de 3 nærmeste Hjerteassistenter. Det sker automatisk i et integreret system, hvor Hjerteassistenterne lokaliseres via en app på deres mobiltelefoner.

Accepteres alarmen guider appen den enkelte Hjerteassistent frem til adressen, hvor der er brug for hjælp. I nogle tilfælde vil Hjerteassistenten komme før det professionelle beredskab og i andre tilfælde vil ambulancen være fremme først.

Det er vigtigt at understrege, at konceptet skal betragtes som et supplement til de eksisterende ambulance- og lægeberedskaber, der til enhver tid vil aktiveres først og være på vej inden en Hjerteassistent aktiveres.

Ved at flytte hjertestarterne ud i bilerne er vi med til at sikre, at vi kan få hjertestarterne hurtigere frem. Det kan vi, fordi Hjerteassistenterne kan køre direkte frem til den adresse, hvor der er et formodet hjertestop, da vores Hjerteassistenter har hjertestarter i bilen og derfor ikke spilder kostbare minutter med at lokalisere en tilgængelig hjertestarter, der kan være langt væk.

Vores målsætning er at øge overlevelsesprocenten væsentligt, fra de nuværende 14%, så langt flere liv reddes, ved akut opstået hjertestop.

Målsætning

Hvert år rammes 5.400 af et hjertestop uden for hospitalerne. Af dem overlever kun 14%. Det vil vi gerne være med til at ændre på. Vi vil kort og godt gøre en forskel og redde flere liv ved hjertestop. Derfor vil vi etablere et landsdækkende netværk at professionelle førstehjælpere, kaldet Hjerteassistenter, der er udstyret med egen hjertestarter. Dermed kan vi reducere den tid der går fra at personen falder om med hjertestop til der kan stødes med en hjertestarter.

Vores målsætning er at øge overlevelsesprocenten væsentligt, fra de nuværende 14%, så langt flere liv reddes, ved akut opstået hjertestop.

overlevelse ved hjertestop

Vi redder liv med omtanke!

ikon1@2x

Erhvervslivet som vigtig partner

Erhvervslivet er en helt afgørende og vigtig partner for at få etableret et fintmasket netværk af hjerteassistenter, der dækker hele Region Sjælland. Uanset om man har en lille butik eller en stor koncern, kan man være med til at gøre en forskel og redde liv. Virksomhedernes sponsorater finansierer det udstyr og den uddannelse, som vi stiller til rådighed for de frivillige og kun takket være sponsorater, er muligt at løfte opgaven.

udd førstehjælper

Professionelle førstehjælpere (Hjerteassistenter)

Hjerteassistance består af et netværk af frivillige førstehjælpere, der står til rådighed og klar til at rykke ud i tilfælde af hjertestop.

Hjerteassistenterne er alle uddannet i førstehjælp og i brugen af hjertestarter. Størstedelen af Hjerteassistenterne har en sundhedsfaglig eller beredskabsfaglig baggrund og arbejder til dagligt som f.eks. brandfolk, ambulancereddere, sygeplejersker eller tilsvarende.

bil

Mobile hjertestartere = hurtig hjælp

For at øge chancen for overlevelse skal hjerte-lungeredning med brug af hjertestarter iværksættes indenfor 4-6 minutter efter hjertet er stoppet med at slå. For hvert minut der går fra hjertet stopper med at slå, falder chancen for overlevelse med 10 procent.

Da tiden er altafgørende, er det livsvigtigt at Hjerteassistenterne har alt udstyr klar, hvis behovet skulle opstå. Alle Hjerteassistenter er derfor forsynet med hjertestarter i deres køretøjer.

ikon14@2x

Direkte besked ved Hjertestop

I tilfælde af hjertestop sender alarmcentralen besked til hjerteassistance-appen, som de tilknyttede Hjerteassistenter har installeret på deres telefon.

Med ét tryk på telefonen indikerer Hjerteassistenten, om man er på vej og et kort med ruteanvisning guider Hjerteassistenten hurtigst muligt frem til den pågældende adresse.

hjerteassistance i holbæk

Dækning både i by og land

Hjerteassistenterne indgår i et fintmasket netværk, der er baseret på beregninger, som bl.a. tager højde for både oplandets størrelse og antal indbyggere. Det sikrer, at både byområder og yderområder i en kommune er dækket godt ind.

ikon2a@2x

Supplement til alarmberedskabet

Det er vigtigt at understrege, at konceptet skal betragtes som et supplement til de eksisterende ambulance- og lægeberedskaber. Det vil til enhver tid være det professionelle beredskab, der aktiveres først og de vil være på vej før Hjerteassistent aktiveres. Men i nogle tilfælde vil en Hjerteassistent kunne være fremme før det professionelle beredskab lander på adressen.

Hvert år rammes 5.400 af et hjertestop uden for hospitalerne. Af dem overlever kun 14%.

Kvalitet er i fokus

Vores kvalitetsprogram sikrer, at alle Hjerteassistenter er veluddannede med godkendte kurser, som følger retningslinjer for Dansk Råd for Genoplivning. Hjertestarterene, som er tilknyttet ordningen, er af højeste kvalitet og produceret af Defibtech. Hjertestarteren er FDA godkendt og kendt for sin meget brugervenlige og professionel guidning.

Samtlige Hjerteassistenter tilbydes desuden krisehjælp, hvis behovet skulle opstå.

Lifeline AED

Hjerteassistance i 17 kommuner

Hjerteassistance er allerede fuldt ud integreret i Region Sjælland og dækker dermed alle regionens 17 kommuner. Vi forventer at være så godt som landsdækkende ved udgangen af 2022.

komkortregsj

Ordningen er med til at give Regionen Sjællands 17 kommuner et stærkt kort på hånden, når det handler om at redde flere med hjertestop idet Hjerteassistenterne kan være hurtigt fremme og altid medbringer en hjertestarter.