Hjerteassistenter
redder liv

Som hjerteassistent kan du være med til at gøre en afgørende forskel og redde liv ved hjertestop, der hvor du bor og opholder dig. Det kan du fordi du er uddannet i førstehjælp, har en hjertestarter i din bil og indgår i et netværk af hjerteassistenter, der via en app på mobilen kan tilkaldes og guides frem til et eventuelt hjertestop tæt på dig.

Hjerteassistenter skal være med til at nedsætte antallet af dødsfald efter hjertestop. I flere større byer er der ofte mulighed for at løbe til den nærmeste hjertestartere og påbegynde førstehjælp indenfor kort tid, men desværre er der fortsat mange steder i Danmark, hvor der er langt til den nærmeste hjertestarter. Ved at udstyrer et netværk af hjerteassistenter med en hjertestarter i deres biler får vi mulighed for at få en hjertestarter hurtigt frem – også i yderområderne.

hjerteassistance i holbæk

Sponserede hjerteassistenter

Hjerteassistenter, som er tilknyttet Hjerteassistance ordningen, er baseret på sponsorater fra private virksomheder. Hjerteassistenter er typisk brandfolk, ambulancereddere, sygeplejersker og andet sundhedsfaglig personale, som på frivillig basis ønsker at gøre en forskel i kampen om at redde liv.

Hjerteassistenter med eget udstyr

Har du i forvejen egen mobil hjertestarter, er uddannet i førstehjælp og ønsker at være en del af Hjerteassistance, er dette også muligt. For kr. 1.190 ekskl. moms pr år, bliver du koblet op til regionens alarmcentral og modtager besked ved akut hjertestop i dit nærområde.
Kontakt os gerne for mere information.

Som Hjerteassistent kan du gøre en afgørende forskel

Hvad modtager jeg som Hjerteassistent?

Når du er blevet tilknyttet Hjerteassistance, får du udleveret en personlig taske, indeholdende hjertestarter, førstehjælps kit og sikkerhedsvest.
For at kunne modtage alarmer fra AMK-vagtcentralen, skal du downloade Hjerteassistance-appen fra App Store eller via Google Play. Hjerteassistance er i fuld drift i Region Sjælland og forventer at være landsdækkende i løbet af 2023.

Hjertestarteren placeres i din bil og når appen er aktiveret, kan du blive alarmeret via AMK vagtcentralen, hvis du er tæt på personen med hjertestop. Du har altid mulighed for at afvise eller acceptere alarmen. Accepteres alarmen, skal du køre til den oplyste adresse med din hjertestarter. Kun de fem nærmeste hjerteassistenter alarmeres fra vagtcentralen.

Der tilbydes krisehjælp, hvis behovet skulle opstå.

FAQ

Kan jeg gøre noget forkert?

Du skal fortsætte hjertelungeredning indtil du får andet at vide af ambulancepersonalet. Har din hjertestarter været i brug, da medbringer ambulancen hjertestarteren til udlæsning på sygehuset. Indenfor 48 timer vil din hjertestarter være retur på din adresse. Husk at oplyse ambulancepersonalet dit telefonnummer og bede om en kvittering på, at du har afleveret hjertestarteren.

Hvornår kan jeg blive tilkaldt et hjertestop?

Du kan blive tilkaldt via din Hjerteassistance-app, når denne er aktiv. Ønsker du ikke at blive tilkaldt i et bestemt tidsrum, da sæt appen på offline. Er appen online kan du alarmeres til et hjertestop, såfremt du er indenfor en radius af 10 km. Du kan altid afvise en alarm. Det kan sagtens ske, at du vil møde en anden hjerteassistent på adressen, men da vil I være flere om at yde hjerte-lungeredning, hvilket er til gavn for alle. 

Hvad sker der, hvis jeg ikke kan køre på en alarm?

Man kan sagtens stå i en situation, hvor man ikke har mulighed for at acceptere og køre på en alarm. Hvis man ikke kan køre, trykker man blot ”afvis” på appen, hvorefter alarmen slukkes. Der er ingen forpligtigelser til at køre på alarmerne, da det jo er en frivillig ordning.

Skal appen være åben for at virke?

Nej, dog skal du sikre dig, at appen er online (ikonet er grønt) og du vil kunne blive alarmeret ved hjertestop indenfor 10 km.

Hvordan kan jeg blive hjerteassistent?

Som udgangspunkt er Hjerteassistance bygget op omkring sponsorater og udvalgte hjerteassistenter, som alle har en sundhedsfaglig baggrund. Du er dog velkommen til at kontakte os via info@hjerteassistance.dk , såfremt du skulle have lyst til at blive en del af ordningen.

Appen virker ikke. Hvad er gået galt?

Hvis du oplever problemer med appen skal du først undersøge, om du har opdateret den til seneste version. Har du opdateret appen og oplever du fortsat problemer, da kontakt os via denne mail og beskriv kort dit problem: support@hjerteassistance.dk.

Hvad gør jeg, når ambulancen ankommer?

Du skal fortsætte hjertelungeredning indtil du får andet at vide af ambulancepersonalet. Har din hjertestarter været i brug, da medbringer ambulancen hjertestarteren til udlæsning på sygehuset. Indenfor 48 timer vil din hjertestarter være retur på din adresse. Husk at oplyse ambulancepersonalet dit telefonnummer og bede om en kvittering på, at du har afleveret hjertestarteren.

Har jeg tavshedspligt?

Du må fortælle om hændelsen til din familie og venner, dog ikke på en sådan måde, at det afslører identiteten på personen, som har fået hjertestop. Du må derfor ikke oplyse navn og adresse eller tage billeder fra af hændelsen.